DĖL BENDROVĖS REORGANIZAVIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos autobusų parkas, kodas 155475990

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė.

Buveinės adresas: Švenčionių g. 29, Ignalina.

 

Pranešame, kad uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos butų ūkis“, juridinio asmens kodas 255512870,  buveinės adresas: Turistų g. 9, Ignalina, dalyvaujanti reorganizavime bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė  ,,Ignalinos vanduo“ juridinio asmens kodas 155461670, buveinės adresas: Laisvės g. 32, Ignalina ir uždaroji akcinė bendrovė Ignalinos autobusų parkas juridinio asmens kodas 155475990, buveinės adresas: Švenčionių g. 29, Ignalina, – reorganizuojamos bendrovės, prijungimo būdu, prijungiant uždarąją akcinę bendrovę  ,,Ignalinos vanduo“ ir uždarąją akcinę bendrovę Ignalinos autobusų parką, kurios po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, prie uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos butų ūkio, kuri po reorganizavimo, perėmusi visas uždarosios akcinės bendrovės  ,,Ignalinos vanduo“ ir uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos autobusų parko turtą, teises ir pareigas, tęs veiklą.

Pagrindiniai reorganizavimo būdą ir tvarką apibūdinantys reikalavimai nustatyti Civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 ir 9 dalyse, Akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 2 punkte. Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos autobusų parko buveinėje adresu Švenčionių g. 29, Ignalina nuo 10 iki 16 val., tikslų laiką suderinus telefonu +370 676 01089 arba el. paštu autobusu.parkas@ignalina.lt

Reorganizavimo sąlygos