Apie įmonę

       Nuo 1964 metų Ignalinoje buvo autotransporto įmonė, kuri teikė krovinių ir keleivių pervežimo paslaugas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. spalio 31 dienos nutarimu Nr. 451 bei LR susisiekimo ministro 1991 m. lapkričio 13 dienos įsakymu Nr. 230, Ignalinos autotransporto įmonė buvo suskaidyta į Ignalinos valstybinę autotransporto įmonę ir Ignalinos valstybinį autobusų parką. Pagal pasidalytą transporto priemonių kiekį (du trečdaliai sunkvežimių bei vienas trečdalis autobusų) panašia proporcija buvo pasidalytas ir kitas turtas. Į autobusų parką atėjo dirbti 83 žmonės, iš jų- 40 vairuotojų.
1995 metais autobusų parkas buvo užregistruotas kaip specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos autobusų parkas“ ir tokį statusą turėjo iki 2003 metų, kai jis buvo panaikintas. Nuo 2003 metų pervadinta UAB Ignalinos autobusų parkas. Darbo apimtys vis mažėja, atitinkamai mažėja ir darbuotojų skaičius: šiandien turime tik 27 darbuotojus, iš jų 14 autobusų vairuotojai.

       Pagrindinė veiklos sritis – keleivių vežimas vietinio, tolimojo susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais, taip pat yra nuomojamos patalpos garažų pastate Švenčionių g. 29 ir autobusų stotyje Geležinkelio g. 8 Ignalinoje. Teikiame sunkiojo ir lengvojo transporto saugojimo, nuomos paslaugas.
Turime 14 vnt. įvairaus dydžio autobusų, kuriais aptarnaujame 31 vietinio susisiekimo maršrutą. Per metus mūsų autobusai nuvažiuoja vidutiniškai 600 tūkstančių kilometrų ir perveža 100 tūkstančių keleivių. Metinė apyvarta – apie 300 tūkstančių eurų.

Pagrindinis bendrovės tikslas yra teikti visuomenei būtinas kokybiškas keleivių vežimo autobusais paslaugas.

Bendrovės tikslai įgyvendinami vykdant šiuos uždavinius: keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas, visuomenei būtinų maršrutų aptarnavimas, sąnaudų mažinimas, transporto priemonių atnaujinimas,  nuolatinė autobusų maršrutų analizė, tvarkaraščių koregavimas, atsižvelgiant į keleivių pageidavimus ir srautus.

Formuojant ilgalaikę bendrovės veiklos strategiją yra išskiriami trys pagrindiniai strateginiai tikslai:

  • Kaštų mažinimas – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, siekiama mažinti bendrovės patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. Tai bendrovei padės siekti geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos investuojamos į bendrovės veiklą.
  • Paslaugų kokybės gerinimas – atsižvelgiant į keleivių poreikius, siekiama didinti paslaugų kokybę, taip užtikrinant optimalų paslaugų kokybės lygį bendrovės keleiviams bei didinant bendrovės konkurencingumą.
  • Teigiamo finansinio rezultato siekimas – įmonės pelninga veikla ne tik didina bendrovės vertę, bet ir yra būtinas faktorius jos gyvybiškumui.