Teisės aktai

baudos.Pagrindiniai keleivių vežimus reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772);

Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-233 (Žin., 2011, Nr.46-2190);

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-890);

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2000, Nr. 36-1006; 2003, Nr. 22-2440; 2007, Nr. 4-165);

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio 3 dalimi, transporto lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus.

Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai, patvirtinti Susisiekimo ministerijos 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3 – 13(1.5 E);

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 142 straipsnyje už važiavimą be bilieto arba neapmokėto bagažo vežimą numatomos baudos.